1. Gotowkowe.net
  2. >
  3. Wiedza
  4. >
  5. Słownik
  6. >
  7. Akcja

Akcja

Akcja
Ocena: 5 (ilość ocen: 1)

Akcja – udziałowy papier wartościowy, którego emitentem jest spółka akcyjna. Stwierdza on ułamkową własność kapitału akcyjnego. Akcje dzielą się na zwykłe i uprzywilejowane. Posiadacz akcji zwykłych ma np. prawo do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu z prawem do głosu czy prawo do udziału w zyskach wypracowanych przez spółkę (dywidenda). Mając akcje uprzywilejowane na Walnym Zgromadzeniu można dysponować prawem do maksymalnie dwóch głosów. Przedmiotem obrotu na giełdzie papierów wartościowych są wyłącznie akcje zwykłe.

Facebook