1. Gotowkowe.net
  2. >
  3. Wiedza
  4. >
  5. FAQ – Najczęściej zadawane pytania o kredyty gotówkowe
  6. >
  7. Czy kredyt gotówkowy można spłacić wcześniej?

Czy kredyt gotówkowy można spłacić wcześniej?

Czy kredyt gotówkowy można spłacić wcześniej?
Ocena: 5 (ilość ocen: 1)

Prawo przewiduje, że kredytobiorca ma pełne prawo w każdym czasie do spłaty całości kredytu lub jego części przed terminem określonym w umowie. Musi się to jednak odbyć na warunkach widniejących w umowie. Kredytodawca może zastrzec prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu w określonym czasie kredytowania. Prowizja nie może być większa od 1% spłacanej części kredytu, jeśli okres między terminem spłaty kredytu a dniem spłaty kredytu przekracza jeden rok. Kiedy czas ten jest krótszy, prowizja za przedterminową spłatę kredytu nie może przekraczać 0,5% spłacanej części kwoty kredytu. Nie może też przekroczyć wysokości odsetek, które kredytobiorca zapłaciłby pomiędzy datą wcześniejszej spłaty a końcem umowy kredytowej ani być wyższą od bezpośrednich kosztów kredytodawcy związane z tą spłatą. Zobacz także: symulacja kredytu gotówkowego.

Facebook