1. Gotowkowe.net
  2. >
  3. Wiedza
  4. >
  5. Słownik
  6. >
  7. Karta kredytowa

Karta kredytowa

Karta kredytowa – karta płatnicza, którą otrzymujemy w związku z przyznaniem limitu kredytowego przez wydawcę karty. Posiadacz karty może wykonywać operacje w ramach przyznanego limitu. Do jej wydania zazwyczaj nie jest konieczne posiadanie rachunku płatniczego u wydawcy.

Facebook