1. Gotowkowe.net
  2. >
  3. Wiedza
  4. >
  5. Słownik
  6. >
  7. Koszt długu

Koszt długu

Koszt długu
Ocena: 5 (ilość ocen: 2)

Koszt długu – można go rozumieć na dwa sposoby: jako odsetki lub jako koszt w ujęciu procentowym, będący żądaną przez wierzycieli stopą zwrotu z tytułu ponoszonego przez wierzyciela ryzyka kredytowego, czyli związanego z terminowym otrzymywaniem odsetek i rat kapitałowych.

Facebook