1. Gotowkowe.net
  2. >
  3. Wiedza
  4. >
  5. Słownik
  6. >
  7. Kredytobiorca

Kredytobiorca

Kredytobiorca
Ocena: 5 (ilość ocen: 1)

Kredytobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która otrzymała od kredytodawcy kredyt. W ten sposób w polskim prawie określany jest jedynie osoba zaciągająca kredyt bankowy. Osoba zaciągająca kredyt konsumencki określana jest mianem konsumenta.

Facebook